Frydenbø PTI for større fartøyer

Send forespørsel
lightning-1
Svært høy energieffektivitet da man til en hver tid kan velge den mest passende kraftkilden
power
Det beste fra to verdener - diesel -elektrisk
people-1
Bedre arbeidsforhold for mannskap ved at støy og vibrasjon reduseres når du kjører elektriks
Et PTI hybrid fremdriftssystem gir en svært høy energieffektiviteten ved at man til enhver tid utfra fartøyets aktuelle operasjonsmønster kan velge den mest passende kraftkilden med det beste fra to verdener diesel - elektrisk.

PTI Hybrid

En Frydenbø PTI hybrid løsning består normalt av en eller to diesel hovedmotorer med påmontert elektromotor på gir. Dette kombineres med en batteripakke, samt et marine generatorsett for kraftproduksjon. Et slikt system gir mulighet for mange driftsmoduser og effektiv drift.
PTI_hybrid-360x230

Fakta

 • Diesel-mekanisk (DM) modus. 
  Dieselmotor for fremdrift og kraftuttak (PTO)
  I DM-modus besørger dieselmotor fremdrift og operasjonelt kraftuttak på gir. Kraftuttaket kan benyttes og lagre elektrisk kraft tilbake på fartøyets nett for som igjen kan lagres i batterier for senere bruk. Kraftuttaket kan også brukes til å drive en hydraulisk pumpe.

 • Diesel-elektrisk (DE) modus.
  Elektromotor besørger fremdrift gjennom Power Take In (PTI). 
  I DE-modus besørges fremdrift av elektromotor  samtidig som batteriene lades fra fartøyet diesel generatorsett. Denne modusen er ideell for sakte gange med en generator som kjører på optimal hastighet. Drivstofforbruket holdes på et minimum og driftstimene på hovedmotorene reduseres betydelig.
  PMS/EMS-systemet kan bruke overskuddskraft fra generatorer til å lagre energi i batteriene hvis nettbelastningen er under optimal generatorbelastning.

 • Elektrisk batterimodus.
  Elektromotor for fremdrift i PTI-modus drevet av batteripakken.
  I elektrisk batterimodus driver batteripakken den elektriske motoren. Denne modusen er ment for  lavhastighetsoperasjoner på forholdsvis kort tid med hyppig manøvrering i for eksempel havneområder, eller for  langvarig stille cruising under sightseeing, eller i utslippskontrollerte/begrensede områder.
  Effekten og rekkevidden er avhengig av størrelse på batteripakken som beregnes individuelt per fartøy ut ifra operasjonsmønster. Batteristatus overvåkes kontinuerlig av EMS-systemet. Når batteriet når et lavt 
  nivå SOC (ladetilstand) - vil diesel generator starte og lade batteriet til fullt igjen under optimal belastning for 
  å gjenopprette batteriene SOC. elektrisitet til resten av anlegget. Når batteriene er fulladet stopper generatoren, og anlegget driftes ved hjelp av kraft fra batteriene. Syklusen gjentas automatisk ved behov.
Talk buble

Snakk med oss om PTI Hybrid

Send forespørsel
Arrow