Sikkerhet og kvalitet

Sertifikater

Frydenbø Industri skal bidra til å skape økte verdier for sine kunder, noe som betyr at vi vektlegger kvalitet i våre leveranser. Frydenbø Industri har etablert et styringssystem som er i overensstemmelse med gjeldende lovverk og som tilfredsstiller kravene i ISO 9001. Systemet er sertifisert i henhold til ISO 9001 og gyldig for all vår aktivitet.

Styringssystemet er utviklet med bakgrunn i erfaringer man har opparbeidet gjennom ulike prosjekter over mange år. God etterlevelse av styringssystemet sikrer at Frydenbø Industri utfører arbeidsoppgavene sine på en ensartet måte og i henhold til en gjennomarbeidet prosess.