Pil Se alle artikler

Frydenbø SCR anlegg - tilfredsstiller IMO Tier III

 

 

ATS_bilde_gqp8g7xaxi

Vi har utviklet et enkelt og fleksibelt system som oppfyller utslippskravene sør for 62 breddegrad. Som en konsekvens av de nye kravene og mangel på tilfredsstillende løsninger i markedet, har Frydenbø utviklet et eget system.

Løsningen er et Selective Catalytic Reduction System (SCR) som vi sammen med samarbeidspartneren Eminox har utviklet. Produktet har fått navnet Frydenbø ATS (after treatment system), og er i dag tilgjengelig i markedet. Det har vært svært viktig for oss å lage et system som er fleksibelt, enkelt å tilpasse og som selvsagt tilfredsstiller de nye utslippskravene. Systemet består av 4 hovedkomponenter, nox katalysator, tank med pumpe, mixer pipe og våteksos eller tørreksos albue som kan tilpasses de fleste motorer på markedet.

Hva betyr dette? 

Dette innebærer at dieselmotorer med en effekt på mer enn 130 kW installert ombord på skip bygget 1 januar 2021 eller senere, og som opererer i North Sea Emission Control Area (NSECA) på eller etter denne datoen, skal oppfylle NOx Nivå III utslippskrav slik de følger av miljøsikkerhetsforskriften § 12, jf. MARPOL Reg. VI/13.5.1.1.

NOx Nivå III krav, gjelder også ved større ombygginger av dieselmotor fra 1. januar 2021 eller senere på skip som opererer i NSECA 1. januar 2021 eller senere.

Med ordlyden «større ombygginger» betyr i denne sammenhengen følgende:

1. motoren skiftes ut med en dieselmotor eller en ekstra dieselmotor installeres, eller

2. det foretas en vesentlig endring av motoren, som definert i den reviderte NOx-koden fra 2008, eller

3. motorens høyeste kontinuerlige effekt økes med mer enn 10 % sammenlignet med den høyeste kontinuerlige effekten som motoren opprinnelig er sertifisert for.

Skifte til dieselmotor som ikke er nøyaktig lik dieselmotoren som den erstatter

Hvis en erstatningsdieselmotor, med lignende effektuttak, som oppfyller NOx Nivå III krav ikke er kommersielt tilgjengelig 1. januar 2021 eller senere, jf. miljøsikkerhetsforskriften § 12, jf. MARPOL Reg. VI/13.2.2, så omfattes ikke erstatningsdieselmotoren av NOx Nivå III krav som gjelder i NSECA på eller etter 1. januar 2021. Da gjelder NOx Nivå II krav.

Rederiet må dokumentere at det har søkt etter kompatible NOx Nivå III-motorer og forklare hvorfor den nærmeste tilgjengelige motoren med hensyn til størrelse eller ytelse ikke er passende for installasjon om bord i fartøyet. Søket skal omfatte motorer produsert av andre produsenter enn produsenten av den originale motoren. Dokumentasjonen vil bli vurdert av Sjøfartsdirektoratet. Dokumentasjonen og Sjøfartsdirektoratets bekreftelse på at erstatningsmotoren ikke må oppfylle NOx Nivå III krav, skal oppbevares sammen med erstatningsmotorens EEIAP-sertifikat.

Dieselmotor installert i skip med samlet motoreffekt på mindre enn 750 kW

En dieselmotor med en effekt på mer enn 130 kW installert på et skip bygget 1. januar 2021 eller senere med samlet motoreffekt på mindre enn 750 kW og som skal operere i NSECA, må ikke oppfylle NOx Nivå III krav, hvis utformingen eller konstruksjonen av skipet medfører at NOx Nivå III krav ikke kan oppfylles, jf. miljøsikkerhetsforskriften § 12, jf. MARPOL Reg. VI/13.5.2.2.

Fakta

Kan enkelt tilpasses et bredt spekter av motortyper mellom 130-700kW. Oppfyller nye IMO Tier III - forskrifter.

 

Talk buble

Snakk med oss om maritime løsninger

Send forespørsel
Arrow