Pil Se alle artikler

Hvordan fungerer SCR anlegget NOx ATS fra Frydenbø?

Untitled design (11)

Selektiv katalytisk reduksjon (SCR) er en avansert teknologi som brukes til å redusere nitrogenoksid (NOx)-utslipp fra eksosen til dieselmotorer. Den brukes bredt i forskjellige bransjer, inkludert bil-, marine- og industrisektorer.

Introduksjon til SCR-teknologi

SCR-systemer er designet for å omdanne skadelige NOx-utslipp til nitrogen (N2) og vanndamp (H2O). Denne prosessen er kritisk for å overholde strenge utslippsreguleringer satt av myndigheter over hele verden. Teknologien involverer hovedsakelig å injisere et middel, vanligvis en vannbasert ureablanding kjent som AdBlue eller DEF (Diesel Exhaust Fluid), inn i eksosstrømmen til dieselmotorer.

 

Nøkkelkomponenter i et SCR-system

Et SCR-system består av flere viktige komponenter som jobber sammen for å redusere NOx-utslipp:

 

DEF-tank: Lagrer ureablandingen.

DEF-injektor: Injiserer ureablandingen i eksosstrømmen.

SCR-katalysator: Fasiliterer den kjemiske reaksjonen for å redusere NOx.

Kontrollenhet: Styrer injeksjonsprosessen og overvåker systemets ytelse.

Sensorer: Måler NOx-nivåer før og etter SCR-katalysatoren for å sikre effektivitet.

 

SCR-prosessen

 

SCR-prosessen kan deles opp i flere stadier:

 

1. DEF-injeksjon

Når dieselmotoren er i drift, produseres NOx og slippes ut i eksosen. SCR-systemets kontrollenhet bestemmer den optimale mengden DEF som skal injiseres basert på motorbelastning, temperatur og NOx-nivåer. DEF-injektoren sprayer ureablandingen inn i eksosen.

2. Kjemisk reaksjon

Når DEF kommer inn i den varme eksosstrømmen, brytes den ned til ammoniakk (NH3) og karbondioksid (CO2).

3. NOx-reduksjon

Eksosen, som nå inneholder NOx og ammoniakk, passerer gjennom SCR-katalysatoren. Katalysatoren muliggjør en kjemisk reaksjon mellom NOx og ammoniakk, som omdanner NOx til ufarlig nitrogen og vanndamp.

4. Utslippsovervåking

Sensorer plassert før og etter SCR-katalysatoren måler NOx-nivåer for å sikre at systemet fungerer effektivt. Kontrollenheten bruker disse dataene til å justere DEF-injeksjonshastigheten om nødvendig.

NOx_maritim partner.             NOx_2

             Nox After Treatment System fra Frydenbø installert på en FPT Industrial motor.

 

Fordeler med SCR-teknologi

 

Effektiv NOx-reduksjon: SCR-systemer kan redusere NOx-utslipp med opptil 90%, noe som betydelig reduserer miljøpåvirkningen fra dieselmotorer.

Drivstoffeffektivitet: Ved å optimalisere forbrenning og redusere behovet for eksosgassresirkulering kan SCR-systemer forbedre den totale drivstoffeffektiviteten.

Reduserer støy: Gjennomsnittlig støyreduksjon med 35dB.

Overholdelse: Hjelper deg med å møte strenge utslippsstandarder satt av sjøfartsmyndigheter som Environmental Protection Agency (EPA) og EU.

 

Bruksområder for SCR-systemer

 

SCR-teknologi brukes bredt på tvers av forskjellige sektorer, inkludert:

Bilindustrien: I lastebiler, busser og personbiler for å overholde utslippsstandarder.

Marine: I skip og båter for å redusere maritim forurensning for å oppfylle IMO Tier III kravene.

Industri: I kraftverk og produksjonsanlegg for å kontrollere industrielle utslipp.

 

NOx_bloggartikkel

 

SCR IMO TIER III godkjent anlegg fra Frydenbø

 

Tilpasset FPT Industrial motorer fra 3 til 15,9 liter.

 

Selektiv katalytisk reduksjon (SCR) er en kritisk teknologi for å redusere NOx-utslipp fra dieselmotorer. Ved å omdanne skadelige forurensninger til ufarlige stoffer spiller SCR-systemer en viktig rolle i å beskytte miljøet og sikre overholdelse av reguleringer. SCR-systemets effektive funksjon avhenger av presis kontroll og overvåking, noe som gjør det til en avansert, men essensiell komponent i for å redusere utslipp.

Vil du vite mer om hvordan vi kan redusere utslippene dine?

Ta kontakt med oss.

 

Talk buble

Snakk med oss om maritime løsninger

Send forespørsel
Arrow