Bærekraft

Bærekraft er en forutsetning for å drive langsiktig forretning, og langsiktighet har vært viktig for Frydenbø siden oppstarten i 1916. Vi er bevisst vårt ansvar og fotavtrykket vi etterlater oss. Sammen arbeider vi hver dag for en grønnere maritim næring gjennom innovasjon og smarte bærekraftige løsninger.
Ocean

Målbart, ikke bare gode intensjoner

For å sikre at gode intensjoner omgjøres til handling, har vi siden 2018 løftet bærekraft som ett av tre felles strategisk viktige fokusområder for selskapene i Frydenbø Group.
Retning mot fremtiden

Vår policy

Konsernet Frydenbø Group etablerte sin overordnete bærekraftspolicy i mars 2022, hvor vi tydeliggjør vår forpliktelse til å ta miljø- og samfunnsansvar på alvor og vår målsetting om å bidra aktivt til en bærekraftig utvikling.

Må kjenne våre egne utslipp

Klimaendringene representerer en av verdens største utfordringer. For å løse denne utfordringen trenger vi oversikt over hvordan vår virksomhet påvirker klima og hvordan vi kan jobbe målrettet for å redusere klimagassutslipp.

Frydenbø Industri har i løpet av 2021 gjennomført et forprosjekt - og i april 2022 igangsatt et pilotprosjekt med tech start-up selskapet «Variable». 

Målet er å etablere et verktøy for å sikre et effektivt faglig godt arbeid med både å avdekke og registrere CO2-utslipp knyttet til virksomheten. Samtidig skal verktøyet hjelpe med å bygge en god basis for å sette ambisiøse mål og planlegge og følge opp tiltak for å redusere klimaavtrykket.

Fra fine ord til harde fakta

Vi er opptatt av å håndtere miljøpåvirkningene av våre aktiviteter på en ansvarlig måte. 100% ærlighet, 0% "grønnvasking". God rapportering er en hygienefaktor som må være på plass for å bygge tillit og tilrettelegger for målrettet arbeid med utslippsreduksjoner. Sammen arbeider vi hver dag for en grønnere maritim næring for kontinuerlig å forbedre rapportering på våre klimagassutslipp.
frydenbo_56_V2 (1)

Redegjørelse om aktsomhetsvurdering

Vi arbeider aktivt med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjede.
Frydenbø Industri 2023