Historien vår

Om oss

Frydenbø Group er et familieeid konsern med hovedkontor på Damsgård i Bergen. Konsernet er en betydelig aktør innen forretningsområdene; Bil, Industri, Eiendom, Marine, Global og NXT. Frydenbø Group har totalt 900 medarbeidere og omsatte i 2021 for 3,5 mrd. kr. Verdier: entusiastisk, ærlig og ansvarlig. Visjon: "Skape verdier gjennom kvalitet og service i verdensklasse". Felles strategiske fokusområder: Kundereise, Team og Bærekraft  

Frydenbø Industri, er der eventyret startet for 105 år siden. Delkonsernet er blant Norges fremste leverandører av produkter og tjenester til marin/landbasert industri. Hovedkontoret ligger på Hanøytangen utenfor Bergen og vi har i dag 165 ansatte.  

Siden 1993 har Frydenbø Industri samarbeidet med FPT om komplette fremdriftssystemer til mindre fartøy. Større fremdriftsløsninger leveres gjennom motorleverandøren ABC. Viktige aktiviteter er service (mekanisk og elektro) og leveranse av deler til det profesjonelle markedet, ut fra lokasjonene i Oslo, Bergen, Ålesund, Alta, Øksfjord, Havøysund og Sortland. I 2019 etablerte industrikonsernet en avdeling i Sverige i tillegg til netthandel for reservedeler.     

Frydenbø Industri har utviklet egne løsninger for hybride fremdriftssystemer for arbeidsbåter, avgassrensesystemer, og levetidsforlengelse for livbåtmotorer, som et ledd i vår satsing på bærekraftige produkter. 

Misjon

Frydenbø Group er et familieeid konsern og tar vare på sine tradisjonelle røtter som et Bergensbasert selskap. Dette er ikke til hindring for å tenke globalt eller for å tenke alternative eierkonstellasjoner i det enkelte konsern. Vi har fokus på et verdiskapende eierskap. ​

Frydenbøs misjon representerer gruppens virke og hvorfor vi eksisterer;

 

Verdiskapning gjennom generasjoner – med hovedkontor i Bergen.

Visjon

Vår visjon «kvalitet og service i verdensklasse» er godt kjent for alle i Frydenbø, og skal merkes i møte med oss. Visjonen gjenspeiles i og har betydning for hver og en av oss i det daglige og for hvordan vi når våre mål. Dette går både på hvordan vi utfører en jobb og på måling av resultater og utvikling - på det personlige plan, på arbeidsplassen og i møte med våre omgivelser.

Verdier

Felles verdigrunnlag i Frydenbø Group kommer til syne i hvordan vi opererer. Det gjelder like mye internt blant medarbeiderne, som mot kunder, leverandører eller samarbeidspartnerne. Vi reflekterer over hva som er etterlatt inntrykk i møte med oss og hva som skiller oss ut fra konkurrentene.

Verdigrunnlaget er vårt DNA. Dette er vår felles grunnmur når det kommer til hvordan vi opererer og leder, valg vi tar og hvordan vi ter oss i møte med andre.


Entusiastisk

Vi brenner for jobben vår, er interessert og engasjert. Vi møter utfordringer med entusiasme, vilje til å våge, satse, prøve og feile. Vår fremtidsvisjon fordrer at vi evner å se og utnytte nye muligheter.

Ærlig

Vi er åpne og skal dyrke troverdighet, både internt og eksternt. Ærlig representerer at vi skal holde våre løfter – gjennomføre strategier og nå våre mål. Vi gjør det vi sier vi skal.

Ansvarlig

Vi er bevisst vårt ansvar som kollega, leder, leverandør, bedrift og samfunnsaktør. Ansvarlig representerer vår måte å gjennomføre oppgaver på, vår lojalitet og langsiktighet i vårt virke.