Pil Se alle artikler

Eide Fjordbruk elektrifiserer arbeidsbåten Mauren

Frydenbø Industrier AS_Kristoffer Antonsen_www.kvassfoto.no--11

Sentralt i Eide Fjordbruks definisjon av bærekraft ligger det at man må ta vare på fjorden og miljøet slik at andre kan høste fra naturen på samme måte som de har gjort. Eide arbeider hver dag for å redusere avfall og utslipp av klimagasser og det var derfor helt naturlig for de å elektrifiserer en av arbeidsbåtene deres.

 

Redusere karbonutslipp og bedre arbeidsforholdene ombord

 

Som en del av satsningen på å redusere utslippene, har Eide investert i elektrisk fremdrift fra Frydenbø på en av deres arbeidsbåter. Ved å erstatte eksisterende dieselmotor med en elektromotor fra Danfoss Editron, markerer dette begynnelsen på en mer bærekraftig motorisering av båter innen havbruk.

Elektromotoren er kjent for sin pålitelighet og høye ytelse, er god egnet for mindre fartøy. Ved å benytte seg av elektrisk kraft reduserer Eide Fjordbruk ikke bare sine karbonutslipp, men bedrer også arbeidsforholdene ombord betydelig.

Frydenbø Industrier AS_Kristoffer Antonsen_www.kvassfoto.no-0266

 

"Det er betydelig reduksjon av støy ombord som noe som gjør at arbeidsforholdene for mannskapet blir mye bedre . Samtidig som vi reduserer utslippene reduserer vi også vedlikeholdskostnadene betydelig. Vinn vinn for alle. Jørn Andre Lauritsen, Boat Manager - Eide Fjordbruk"

 

Elektrisk fremdrifstsmotor på eksisterende gir

 

Den nye elektriske fremdriftsmotorer er tilkoblet det eksisterende HVP 25 giret. Dette integrerte systemet gir båten en smidig fremdrift, samtidig som det utnytter eksisterende infrastruktur for å redusere kostnader.

 

Batteripakken i båten har en kapasitet på 176 kWh.

 

Frydenbø Industrier AS_Kristoffer Antonsen_www.kvassfoto.no-0271

I tillegg til batteripakken finnes det også en elektrisk HPU for drift av kraner og andre nødvendige operasjoner om bord. Denne eliminerer behovet for hydrauliske systemer som drives av fossile brensler, og bidrar dermed til ytterligere reduksjon av miljøpåvirkningen.

 

Vi har også installert et marine aggregat med en kapasitet på 60 KVA. Aggregatet bidrar til lading av batteripakken og gir mulighet for å forlenge rekkevidden. Det hybride systemet hvor vi kombinerer fordelene ved elektrisk fremdrift med fleksibiliteten til konvensjonelle kraftkilder, er med på å sikre drift under alle forhold.

 

Eide Fjordbruk er ambisiøse, med tanke på sine forpliktelser til å redusere selskapets miljøavtrykk og bidra til en mer bærekraftig fremtid for havbruksnæringen. Vi i Frydenbø er stolte over at vår teknologi kan være med på å gjøre bransjen «grønnere».

 

Les mer om våre hybride systemer her:

Talk buble

Snakk med oss om maritime løsninger

Send forespørsel
Arrow